Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BSNF ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 5% do 10% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSNF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad