Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
COOP BORO LJILJANA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
COOP BRDARIĆ HIKMET od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
COOP CVIJANOVIĆ FRANO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
COOP KOMŠIĆ SLAVKO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad