Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
CTPS PARKKING d.o.o. od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
CTPS GEGIĆ HAMED od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
CTPS HATIBOVIĆ SENADA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
CTPS LUKIĆ BOJAN od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
CTPS MULIĆ ADELA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad