Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
HRBF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
HRBF BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
HRBF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad