Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
MROS VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad