Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
NPRF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
NPRF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 10% do 20% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad