Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
PVNF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 25% do 30% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
PVNF ASA FINANCE d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad