Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
SOLT AS HOLDING d.o.o. od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SOLT AS d.o.o. Jelah-Tešanj od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
SOLT ŠEPO JASMIN od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad