Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
UPIN MLAĆO DŽEVAD od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UPIN ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
UPIN BAJRIĆ AJDINA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad