Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
VRBP Nail doo Donji Vakuf od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VRBP OPARDIJA NAIL od 25% do 30% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad