Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
VRBS OPARDIJA NAIL od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VRBS PALAČKIĆ MUHAMED od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VRBS ALEKIĆ BAKIR od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VRBS PEZO ADNAN od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VRBS ŠABIĆ ALMIR od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad