Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
ZEIL PREVENT FAD d.o.o. Jelah -Tešanj preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad