Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
ZLTS SAMGRAD D.O.O. preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad