Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ASAO ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000, Sarajevo 2

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ASAO ASA FINANCE d.d. Sarajevo 88.0309 88.0309 VLASNIČKI Print
ASAO BOSNA RE d.d. SARAJEVO 11.9691 11.9691 VLASNIČKI Print