Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
ASAO ASA FINANCE d.d. Sarajevo preko 66.67% VLASNIČKI
ASAO BOSNA RE d.d. SARAJEVO od 10% do 20% VLASNIČKI
Nazad