Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BITM Bitumenka d.d. Sarajevo Aleja Bosne Srebrene 2, 71000, Sarajevo 100

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BITM CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje 91.5492 91.5492 VLASNIČKI Print
BITM DODIG DARKO 3.8937 3.8937 VLASNIČKI Print
BITM AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.4516 0.4516 VLASNIČKI Print
BITM IHTIJAREVIĆ EDIN 0.3452 0.3452 VLASNIČKI Print
BITM DŽAMASTAGIĆ SEMIR 0.1725 0.1725 VLASNIČKI Print
BITM DELIBAŠIĆ ALIJA 0.1404 0.1404 VLASNIČKI Print
BITM HUSEJNOVIĆ MEHO 0.0920 0.0920 VLASNIČKI Print
BITM AVDIĆ NEZAHETA 0.0908 0.0908 VLASNIČKI Print
BITM DIZDAREVIĆ AVDO 0.0881 0.0881 VLASNIČKI Print
BITM SALATIĆ SLOBODANKA 0.0828 0.0828 VLASNIČKI Print