Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 100

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTBU SEJARI d.o.o. Sarajevo 62.8167 62.8167 VLASNIČKI Print
CTBU ČENGIĆ SAFUDIN 18.7388 18.7388 VLASNIČKI Print
CTBU ŠAĆIRAGIĆ MUHAMED 10.0014 10.0014 VLASNIČKI Print
CTBU PARKKING d.o.o. 5.2696 5.2696 VLASNIČKI Print
CTBU KERLA IBRAHIM 1.0353 1.0353 VLASNIČKI Print
CTBU PRAŠOVIĆ HAJRUDIN 0.4046 0.4046 VLASNIČKI Print
CTBU MRGAN GORAN 0.2270 0.2270 VLASNIČKI Print
CTBU HELJA AKIF 0.2187 0.2187 VLASNIČKI Print
CTBU SEJFIĆ JUSMIR 0.2130 0.2130 VLASNIČKI Print
CTBU PORIĆ FIKRET 0.1669 0.1669 VLASNIČKI Print