Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CTRT CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo Kurta Schorka 8, 71000, Sarajevo 112

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CTRT INDEX d.o.o. Gračanica 97.7381 97.7381 VLASNIČKI Print
CTRT HUMIĆ ENVERA 0.4701 0.4701 VLASNIČKI Print
CTRT KOVAČEVIĆ JASMINA 0.2350 0.2350 VLASNIČKI Print
CTRT MEHOVIĆ MIRSAD 0.1608 0.1608 VLASNIČKI Print
CTRT ĐOZO HALIL 0.1078 0.1078 VLASNIČKI Print
CTRT OBRADOVIĆ MILOVAN 0.0901 0.0901 VLASNIČKI Print
CTRT JAŠOVIĆ ZDRAVKO 0.0477 0.0477 VLASNIČKI Print
CTRT NOGO MILAN 0.0353 0.0353 VLASNIČKI Print
CTRT ČEČAR SRETEN 0.0336 0.0336 VLASNIČKI Print
CTRT LUKIĆ MITAR 0.0300 0.0300 VLASNIČKI Print