Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CVRS UTP "ČVRSNICA" d.d. Jablanica Željeznička 7, 88420, JABLANICA 5

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CVRS D.o.o. "VOĆE PROMET" Export-Import Jablanica 89.7923 89.7923 VLASNIČKI Print
CVRS NIKŠIĆ ALMIR 10.1262 10.1262 VLASNIČKI Print
CVRS ZEBIĆ AJIŠA 0.0543 0.0543 VLASNIČKI Print
CVRS MACIĆ-ČILIĆ MERSIHA 0.0198 0.0198 VLASNIČKI Print
CVRS GOSTO ADNAN 0.0074 0.0074 VLASNIČKI Print