Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ENPS ENERGOPETROL d.d. Sarajevo Azize Šaćirbegović 4-b, 71000, Sarajevo 2164

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ENPS INA D.D. ZAGREB 88.6578 88.6578 VLASNIČKI Print
ENPS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 7.6073 7.6073 VLASNIČKI Print
ENPS ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 0.2450 0.2450 VLASNIČKI Print
ENPS MUJAN KASIM 0.2337 0.2337 VLASNIČKI Print
ENPS BOTONJIĆ ELKAZ 0.1283 0.1283 VLASNIČKI Print
ENPS BALKAN INVESTMENT OPPORTUNITY FUND 0.1188 0.1188 VLASNIČKI Print
ENPS ĆEBIĆ HEDIJA 0.1110 0.1110 VLASNIČKI Print
ENPS OMERAGIĆ NEDŽAD 0.1102 0.1102 VLASNIČKI Print
ENPS ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 0.1096 0.1096 VLASNIČKI Print
ENPS GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo 0.0970 0.0970 VLASNIČKI Print