Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
HTAD HUT "ADUNA" d.d. Bihać 5. Korpusa 3, 77000, BIHAĆ 222

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
HTAD ČAVKIĆ IRFAN 55.0898 55.0898 VLASNIČKI Print
HTAD ČAVKIĆ EKREMA 37.7025 37.7025 VLASNIČKI Print
HTAD AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.6144 0.6144 VLASNIČKI Print
HTAD DERVIŠEVIĆ HUSEIN 0.2293 0.2293 VLASNIČKI Print
HTAD HUSEINOVIĆ AMIR 0.0890 0.0890 VLASNIČKI Print
HTAD HAJDUKOVIĆ BORO 0.0709 0.0709 VLASNIČKI Print
HTAD MEMAGIĆ HASAN 0.0704 0.0704 VLASNIČKI Print
HTAD BAJRAMOVIĆ ALAGA 0.0688 0.0688 VLASNIČKI Print
HTAD ZAHIROVIĆ AZEMA 0.0626 0.0626 VLASNIČKI Print
HTAD HOŠIĆ AMIR 0.0590 0.0590 VLASNIČKI Print