Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
IBD9 IBD DD BRČKO BIJELJINSKA CESTA BB, 76000, BRČKO 4

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
IBD9 PAVGORD d.o.o. Foča 33.3524 33.3524 VLASNIČKI Print
IBD9 SOUTWEST CONCRETE PRODUCTS 33.3524 33.3524 VLASNIČKI Print
IBD9 POPOVIĆ VLADIMIR 31.9222 31.9222 VLASNIČKI Print
IBD9 LAZIĆ SLOBODANKA 1.3730 1.3730 VLASNIČKI Print