Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
INGM INGRAM D.D. SREBRENIK INDUSTRIJSKA ULICA BB, 75350, SREBRENIK 109

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
INGM BINGO d.o.o. Tuzla 95.0398 95.0398 VLASNIČKI Print
INGM ASA Banka d.d. Sarajevo 1.2406 1.2406 SKRBNIČKI Print
INGM IBRAHIMOVIĆ AGAN 0.2307 0.2307 VLASNIČKI Print
INGM SULJKANOVIĆ MUHAMED 0.2177 0.2177 VLASNIČKI Print
INGM ZIF "FORTUNA FOND" d.d. 0.2149 0.2149 VLASNIČKI Print
INGM HAMIDOVIĆ MUHAREM 0.2094 0.2094 VLASNIČKI Print
INGM DRAPIĆ NEDRETA 0.1601 0.1601 VLASNIČKI Print
INGM ZUKIĆ DŽEMAIL 0.1575 0.1575 VLASNIČKI Print
INGM IBRAHIMOVIĆ ĐULSA 0.1505 0.1505 VLASNIČKI Print
INGM SULJAGIĆ SAMID 0.1496 0.1496 VLASNIČKI Print