Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
MKOM MEDIKOMERC d.d. Sarajevo Maršala Tita 30/II, 71000, Sarajevo 82

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
MKOM NET publishing d.o.o. Sarajevo 70.0664 70.0664 VLASNIČKI Print
MKOM ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar 4.1530 4.1530 VLASNIČKI Print
MKOM MARTIS d.o.o. 1.8920 1.8920 VLASNIČKI Print
MKOM ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 1.7287 1.7287 VLASNIČKI Print
MKOM FETAHAGIĆ IRFIJA 1.6126 1.6126 VLASNIČKI Print
MKOM Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 1.5332 1.5332 SKRBNIČKI Print
MKOM BEŠLIĆ IVAN 1.3950 1.3950 VLASNIČKI Print
MKOM MULAOMEROVIĆ NERMINA 1.1976 1.1976 VLASNIČKI Print
MKOM KRISTANČIĆ ALEŠ 0.8829 0.8829 VLASNIČKI Print
MKOM POPOVIĆ NIKOLA 0.7045 0.7045 VLASNIČKI Print