Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
PITZ Pivara d.d. Tuzla Maršala Tita 163, 75000, TUZLA 255

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
PITZ BINGO d.o.o. Tuzla 92.1354 92.1354 VLASNIČKI Print
PITZ PILJIĆ GORDANA 1.4501 1.4501 VLASNIČKI Print
PITZ Dropić Mensad 0.2591 0.2591 VLASNIČKI Print
PITZ BRATIĆ MUHAREM 0.2485 0.2485 VLASNIČKI Print
PITZ TOPČIĆ NEŠET 0.2186 0.2186 VLASNIČKI Print
PITZ Hukić Javorka 0.2159 0.2159 VLASNIČKI Print
PITZ NIX d.o.o. 0.1857 0.1857 VLASNIČKI Print
PITZ MLAĐEN PREDRAG 0.1750 0.1750 VLASNIČKI Print
PITZ Imamović Enver 0.1694 0.1694 VLASNIČKI Print
PITZ ALIBABIĆ ŠERIF 0.1645 0.1645 VLASNIČKI Print