Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
SZRM SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR RODOČ,SLOBODNA CARINSKA ZONA BB, 88000, MOSTAR 4

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SZRM PROMARK d.o.o. 44.4004 44.4004 VLASNIČKI Print
SZRM DITRX d.o.o. Mostar 19.3189 19.3189 VLASNIČKI Print
SZRM ZEC d.o.o. Međugorje-Čitluk 18.5273 18.5273 VLASNIČKI Print
SZRM ĆIĆAK d.o.o.Međugorje 17.7534 17.7534 VLASNIČKI Print