Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UMAT UNIS-matic d.d. Bugojno - zatvoreno d.d. Armije BiH 171, 70230, BUGOJNO 23

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UMAT BRZIKA HIDAJET 68.1822 68.1822 VLASNIČKI Print
UMAT AVDAGIĆ SENAD 8.0725 8.0725 VLASNIČKI Print
UMAT BODRUŠIĆ MIRKO 5.0632 5.0632 VLASNIČKI Print
UMAT MANDŽUKA SABINA 3.1701 3.1701 VLASNIČKI Print
UMAT ĐOGIĆ NEDŽAD 2.8801 2.8801 VLASNIČKI Print
UMAT KARADŽA MEHRID 2.8464 2.8464 VLASNIČKI Print
UMAT EFENDIĆ NEDŽAD 2.8089 2.8089 VLASNIČKI Print
UMAT DURIĆ SADIK 2.4216 2.4216 VLASNIČKI Print
UMAT OSMIĆ FERIZ 1.3216 1.3216 VLASNIČKI Print
UMAT RUSTEMPAŠIĆ JUSUF 0.7265 0.7265 VLASNIČKI Print