Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UPIB INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA Obala Kulina Bana 9a, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UPIB PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 100.0000 99.9940 VLASNIČKI Print
UPIB AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.0000 0.0060 VLASNIČKI Print