Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZIMZ ZIM D.D. ZENICA Kanal br. 32, 72000, ZENICA 103

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZIMZ AS HOLDING d.o.o. 89.0544 89.0544 VLASNIČKI Print
ZIMZ HAMIDOVIĆ ALISA 0.6845 0.6845 VLASNIČKI Print
ZIMZ KARANOVIĆ STEVAN 0.4605 0.4605 VLASNIČKI Print
ZIMZ KAHRIMAN AMIR 0.2738 0.2738 VLASNIČKI Print
ZIMZ ZUROVAC JOVANKA 0.2516 0.2516 VLASNIČKI Print
ZIMZ MARIĆ LAZAR 0.2462 0.2462 VLASNIČKI Print
ZIMZ SKOPLJAK SLAVKO 0.2290 0.2290 VLASNIČKI Print
ZIMZ NIŠIĆ DRAGAN 0.2247 0.2247 VLASNIČKI Print
ZIMZ DODIĆ ŽIVOJIN 0.2100 0.2100 VLASNIČKI Print
ZIMZ ČURČIĆ IVICA 0.2097 0.2097 VLASNIČKI Print