Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BITM CIRCLE INTERNATIONAL d.o.o Međugorje preko 66.67% VLASNIČKI
Nazad