Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
DCNS BINGO d.o.o. Tuzla preko 66.67% VLASNIČKI
Nazad