Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
FORM PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo od 50% do 66.67% VLASNIČKI
FORM AVDIĆ ISMETA od 20% do 25% VLASNIČKI
FORM PANDŽO ZAKIRA od 5% do 10% VLASNIČKI
Nazad