Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
STEP BNT-TECH d.o.o. Sarajevo preko 66.67% VLASNIČKI
Nazad