Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
SZRM PROMARK d.o.o. od 33.33% do 50% VLASNIČKI
SZRM ĆIĆAK d.o.o.Međugorje od 10% do 20% VLASNIČKI
SZRM DITRX d.o.o. Mostar od 10% do 20% VLASNIČKI
SZRM ZEC d.o.o. Međugorje-Čitluk od 10% do 20% VLASNIČKI
Nazad