Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
UMIS GRADAŠČEVIĆ BEHADA preko 66.67% VLASNIČKI
UMIS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina od 5% do 10% SKRBNIČKI
Nazad