Pravo prodaje/prijenosa dionica manjinskih dioničara

Naziv dokumenta

Datum

Kod emitenta

Ime emitenta

Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara USORA d.d. Jelah 23.06.2017 USRJ USORA d.d. Jelah
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla 21.06.2017 UVZP UNIVERZALPROMET DD TUZLA
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara UPI POSLOVNI SISTEM D.D. SARAJEVO 21.06.2017 UPSM UPI POSLOVNI SISTEM D.D. SARAJEVO
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara MS WOOD DD SARAJEVO 07.06.2017 ZICA MS WOOD d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara PROMET d.d. Sarajevo 17.04.2017 PRMT PROMET d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara HEPOK DD MOSTAR 27.03.2017 HEPM HEPOK DD MOSTAR
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara UNIPROMET d.d. Sarajevo 14.03.2017 UPRM UNIPROMET d.d. Sarajevo
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara AUTOPREVOZ - BUS d.d. Mostar 22.02.2017 ABUM AUTOPREVOZ-BUS D.D. MOSTAR
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara UNIS LASTA d.d. Sarajevo "U LIKVIDACIJI" 27.10.2016 ULTS UNIS LASTA d.d. Sarajevo "U LIKVIDACIJI"
Image Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara EUROPA DD SARAJEVO 11.10.2016 ERPS EUROPA d.d. Sarajevo
Stranica 4 od 5