Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BIMB BIM DD BIHAĆ KRUPSKA 8, 77000, BIHAĆ 61

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BIMB FINESTO-NALOŽBE d.o.o. 46.8993 46.8993 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB CITRUS d.o.o. Bihać 10.0397 10.0397 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB JONUZI ASIM 10.0397 10.0397 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB TURNIĆ ZARIF 9.8176 9.8176 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB PITIĆ ASIM 4.7581 4.7581 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB KEČALOVIĆ SAFET 4.4568 4.4568 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB HALILAGIĆ ASMIRA 1.3799 1.3799 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 1.3006 1.3006 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB ALIJAGIĆ ESAD 1.1737 1.1737 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BIMB BEHIĆ MUSTAFA 1.1737 1.1737 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%