Značajno procentualno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti % Tip računa
BIMB FINESTO-NALOŽBE d.o.o. od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BIMB CITRUS d.o.o. Bihać od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BIMB JONUZI ASIM od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BIMB TURNIĆ ZARIF od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset