Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BSNF ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo Zagrebačka 50, 71000, Sarajevo 12325

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BSNF ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 17.1167 17.1167 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 12.1841 12.1841 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 11.5609 11.5609 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 8.7762 8.7762 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF TKK d.o.o. 4.9389 4.9389 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 4.2950 4.2950 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF Kobal Aleš 1.4942 1.4942 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF AC-SIN d.d. Ljubljana 1.3494 1.3494 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF KREZIĆ DARIO 1.3165 1.3165 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNF ALIBABIĆ ŠERIF 0.6619 0.6619 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%