Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BSNL Bosnalijek d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo 5129

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BSNL KBC EURO CREDIT CAPITAL 23.6749 23.6749 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL AS HOLDING d.o.o. 19.0172 19.0172 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL UniCredit Bank d.d. Mostar 13.5028 13.5028 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL The Economic and Social Development Fund 7.6044 7.6044 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL SKENDERAGIĆ NIJAZ 2.5278 2.5278 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL HG d.o.o. 1.8434 1.8434 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL ASA Banka d.d. Sarajevo 1.8407 1.8407 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL FELICERTES COMMERCE AG 1.6627 1.6627 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 1.6505 1.6505 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSNL JAHIĆ ELBIRA 1.2119 1.2119 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%