Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZDRG ZADRUGAR d.d. Sarajevo MUSALA 1, 71000, Sarajevo 104

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZDRG VLADA KANTONA SARAJEVO ("državno" vlasništvo) 70.3766 70.3766 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG MOĆEVIĆ HAMED 1.7443 1.7443 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG ČIZMO SENAD 0.7424 0.7424 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG HADŽIĆ AŠIDA 0.7424 0.7424 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG LONIĆ DŽENETA 0.7424 0.7424 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG OMERČAJIĆ MIRZET 0.7122 0.7122 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG VELIĆ DŽENITA 0.6941 0.6941 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG VELIĆ MERSUDIN 0.6941 0.6941 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG BIUKLIĆ MARTIN 0.6519 0.6519 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZDRG BUKONJIĆ ŽIVKO 0.6519 0.6519 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%