Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponudilac Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponovanih vp Datum završetka ponude
TPTA TAPETAR d.d. Sarajevo ATILLA MEHMET ATTILA TPTARK3 11.00 1583 18.01.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SMPJ ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo Dijamant doo Sarajevo SMPJRK1 6.42 161 21.04.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SVKO SVJETLOSTKOMERC d.d. Sarajevo VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko SVKOR 510.00 1315 09.03.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
STEP STEP d.d. Sarajevo BNT-TECH d.o.o. Sarajevo STEPR 7.20 43723 01.12.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
STEP STEP d.d. Sarajevo DŽAFIĆ FUAD STEPR 7.14 69456 28.04.2017 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ABSB Sparkasse Bank dd BiH STEIERMARKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG ABSBRK2 115.00 10784 18.05.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SOLT SOLANA D.D. TUZLA AS HOLDING d.o.o. SOLTRK3 25.00 65982 04.03.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SZRM SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR ĆIĆAK d.o.o.Međugorje SZRMRK1 0.10 0 18.01.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SZRM SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR DITRX d.o.o. Mostar SZRMRK1 0.10 0 18.01.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SZRM SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR PROMARK d.o.o. SZRMRK1 0.10 0 18.01.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 3 od 9