Obavještenje o isplati dividende BH Telecom d.d. Sarajevo za 2021. godinu


Obavještavaju se dioničari emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo da će Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo, na osnovu ugovora potpisanog sa emitentom, vršiti obračun i isplatu dividende za 2021.godinu, dioničarima emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo. Obavijest BH Telecom-a o isplati dividende za 2021. godinu možete pronaći na sljedećem linku:
link
Dioničarima koji imaju pravo na dividendu za 2021.godinu, ista će biti isplaćena na račun u BiH na koji je izvršena prethodna isplata dividende, u roku kojeg je odredila Skupština dioničara BH Telecom-a.
Pozivamo dioničare BH Telecom-a kojima nije izvršena isplata dividende u 2021.godini, dioničare koji su dionice BH Telecom-a stekli nakon 25.10.2021.godine, dioničare koji dividendu primaju u inozemne banke, kao i one dioničare koji imaju promjenu podataka u odnosu na prethodnu isplatu (ime i prezime, adresa, broj transakcijskog računa) da se obrate Registru sa potrebnom dokumentacijom prema uputama na linku:

D I V I D E N D A

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti telefonom ili emailom:

 • info@rvp.ba
 • 033 279 152
 • 033 279 154
 • 033 279 150

Obavještenje vlasnicima obveznica po osnovu stare devizne štednje i obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine


Mole se vlasnici obveznica po osnovu stare devizne štednje i vlasnici obveznica po osnovu ratnih potraživanja emitenta Federacija Bosne i Hercegovine – Federalno ministarstvo finansija/financija, koji nemaju ažurirane matične podatke i/ili nisu dostavili bankovni račun u svrhu isplate dospjele glavnice i kamate da se obrate Registru vrijednosnih papira u FBiH za instrukciju o ažuriranju podataka u svrhu isplate novčanih sredstava.

POZIV VLASNICIMA DIONICA - OBVEZNICA


Pozivaju se državljani Bosne i Hercegovine koji su vlasnici dionica ili obveznica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nisu nikada dobili Potvrdu o stanju na računu vrijednosnog papira iz Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, a u svrhu ostvarivanja svojih prava iz vrijednosnih papira, da podnesu pismeni zahtjev za usklađivanje osobnih podataka (JMBG, ime i prezime i adresa prebivališta).

Zahtjev se može podnijeti putem pošte ili u prostorijama Registra vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo, Maršala Tita 62/II, 71000 Sarajevo.

Vrijednosni papiri

* Unesite oznaku ili dio oznake vp (naziva emitenta)

Vrijednosni papir:


Novosti

24.3.2023.

Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 24.03.2023, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake SIPVRK1, ISIN broja: BASIPVRK1000, emitenta SOKO-IPV D.D. ČITLUK, količine 42260, nominalne vrijednosti 21,8 KM.

 • upis novih vrijednosnih papira u sistem registracije Registra:

 • oznake SIPVRK1 ISIN broja: BASIPVRK1000, emitenta SOKO-IPV D.D. ČITLUK, količine 42260, nominalne vrijednosti 2,56 KM.

  24.3.2023.


  Vlasnik vrijednosnih papira ČAČIĆ IVAN sa ranijim učešćem u vlasništvu od 20% do 25% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta RATAR d.d. Novi Grad, Odžak - u stečaju, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.
  Vlasnik vrijednosnih papira TAHIROVIĆ SULJO sa ranijim učešćem u vlasništvu od 20% do 25% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta RATAR d.d. Novi Grad, Odžak - u stečaju, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.
  Vlasnik vrijednosnih papira ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo sa ranijim učešćem u vlasništvu od 20% do 25% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta E- RKG d.d. Bihać, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.
  Vlasnik vrijednosnih papira ZIF "FORTUNA FOND" d.d. sa ranijim učešćem u vlasništvu od 20% do 25% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta E- RKG d.d. Bihać, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.
  Vlasnik vrijednosnih papira ZEČEVIĆ MATO sa ranijim učešćem u vlasništvu od 10% do 20% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta RATAR d.d. Novi Grad, Odžak - u stečaju, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.
  Vlasnik vrijednosnih papira ZEČEVIĆ JURO sa ranijim učešćem u vlasništvu od 20% do 25% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta RATAR d.d. Novi Grad, Odžak - u stečaju, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.
  Vlasnik vrijednosnih papira ČAVKUNOVIĆ MUHAMED sa ranijim učešćem u vlasništvu od 10% do 20% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta E- RKG d.d. Bihać, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.
  Vlasnik vrijednosnih papira OMIF "VB Fond" sa ranijim učešćem u vlasništvu od 10% do 20% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta E- RKG d.d. Bihać, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.
  Vlasnik vrijednosnih papira DUIF Polara Invest ad - OMIF Privrednik Invest sa ranijim učešćem u vlasništvu od 10% do 20% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta E- RKG d.d. Bihać, smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

  23.3.2023.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 23.03.2023, izvršio:
 • brisanje vrijednosnih papira:

 • oznake ERKGRK2, ISIN broja: BAERKGRK2007, emitenta E-RKG DD BIHAĆ, količine 291677, nominalne vrijednosti 16,2 KM.


  oznake RTROR, ISIN broja: BARTROR00004, emitenta RATAR DD NOVI GRAD ODŽAK u stečaju, količine 171524, nominalne vrijednosti 12,5 KM.

  23.3.2023.


  Vlasnik vrijednosnih papira ASA FINANCE d.d. Sarajevo sa ranijim učešćem u vlasništvu preko 66.67% nad vrijednosnim papirima s pravom glasa emitenta CENTRAL OSIGURANJE d.d., smanjio je procentualno vlasništvo koje sad iznosi manje od 5% dionica s pravom glasa.

  22.3.2023.

  Obavještavamo vas da je Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH 22.03.2023, izvršio:
 • upis obustave prometa na vrijednosnom papiru :


 • oznake ERKGRK2, ISIN broja: BAERKGRK2007, emitenta E-RKG DD BIHAĆ, količine 291677, nominalne vrijednosti 16,2 KM.

  oznake RTROR, ISIN broja: BARTROR00004, emitenta RATAR DD NOVI GRAD ODŽAK u stečaju, količine 171524, nominalne vrijednosti 12,5 KM.