Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ABSS AQUA BOSNA DD SARAJEVO FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1, 71000, Sarajevo 1

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ABSS AQUAPLUS KFT 100.0000 100.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%