Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
ABSS AQUAPLUS KFT preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset