Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BRGV BREGAVA d.d. Čapljina Braće Radića bb, 88300, ČAPLJINA 408

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BRGV DALMATA D.O.O 24.5368 24.5368 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV BAKALAR-KOMERC d.o.o. 24.0678 24.0678 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV KOVO-COMERCE d.o.o. 12.2685 12.2685 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV Bakalar Branislav 5.8700 5.8700 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV Soče Milenko 4.7110 4.7110 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV ZOVKO IVANKA 2.7851 2.7851 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV Jurković Gordana 2.0538 2.0538 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV Jurković Vinko 1.9682 1.9682 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV Glavinić Željka 1.2396 1.2396 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRGV ŠIMOVIĆ KRIŽAN 1.0128 1.0128 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%