Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BRGV BAKALAR-KOMERC d.o.o. od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BRGV DALMATA D.O.O od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BRGV KOVO-COMERCE d.o.o. od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BRGV Bakalar Branislav od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset