Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BSTR BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO ENVERA ŠEHOVIĆA 34, 71000, Sarajevo 39

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BSTR ITT INGRAP TEŠANJ 33.5003 33.5003 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR PILAV HAMZA 33.5003 33.5003 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 24.9531 24.9531 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 6.8506 6.8506 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR REDŽIČ EMIR 0.2443 0.2443 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR KUBURA BOŽANA 0.0568 0.0568 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR DIMIĆ RADIVOJE 0.0543 0.0543 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR KRNIĆ-OBUĆINA ZORANA 0.0506 0.0506 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR TRIGLAV MARIJANA 0.0494 0.0494 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BSTR HODŽIĆ FERID 0.0481 0.0481 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%