Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BSTR ITT INGRAP TEŠANJ od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSTR PILAV HAMZA od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSTR ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSTR ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset