Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UNPR PRETIS d.d. Vogošća Igmanska bb, 71320, VOGOŠĆA 103

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UNPR FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 51.0000 51.0000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR ASA Banka d.d. Sarajevo 37.0251 37.0251 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 7.7369 7.7369 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR AMC d.o.o. 1.7633 1.7633 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR ŠKALJIĆ MIRSAD 0.3765 0.3765 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR LEKA MIRSAD 0.1449 0.1449 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR DEDOVIĆ DAMIR 0.1422 0.1422 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR MUJANOVIĆ ĆAMIL 0.1400 0.1400 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR DŽAFOVIĆ SAFET 0.1286 0.1286 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNPR KESTEN ŽELJKO 0.1176 0.1176 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%